Một góc dã quỳ

giotle

Ngày xưa áo trắng hồn nhiên

Bây giờ khói nhuộm lam chiều hong sương

Tiếng chuông thiền tự đưa đường

Mang theo u ẩn thập phương cùng dường

Làm sao dâng trọn nén hương

Khi lòng chưa tịnh đoạn trường còn đau

Lý riêng tình lẽ trước sau

Công phu sáng tối về đâu mất rồi

Trong ngoài một cánh cửa thôi

Am thanh cảnh tịnh nửa đời chưa yên.

Vẫn vời trông vẫn ưu phiền

Vẫn thương đời cát bên triền sóng xô

Dấu chân xưa dẫu mơ hồ

Tình riêng nhưng nhức đôi bờ cát đau.

Người bên kia biển muôn màu

Ta trong am vắng đối sầu cô miên.

Bao lần diện bích hình xiêu

Câu kinh đỡ bóng giữa chiều tịch liêu.

Hay là cởi áo lam chiều

Bước ra môn ngoại gọi yêu dấu về.

trầnthịdãquỳ

Copyright © 2012 TuyHaThuQuan.com All rights reserved.