đường văn đồng hành

PV THT 11

Phố tôi
 
Cả hồn tôi xin được lót vỉa hè,
Để bao bước giày giẫm hồn tôi với phố
Bởi phố đó, xa rồi, thì mới nhớ
Tôi nop1i thầm, xin từ biệt phố tôi
Phố của tôi, có một khoảnh trời xanh
Luồn giữa phố, gió từ sông lộng thổi
Khi người ta chỉ nhớ trái xoài trái ổi
Tôi nhớ môi nàng, thắm đỏ màu son
Phố của tôi, buổi sáng nghe hồi chuông
Em gái thị ngoan hiền cúi đầu làm dấu
Tôi theo nắng trên áo dài như bướm
Về cửa giáo đường đứng gát ngoài hiên
Phố của tôi buổi chiều hồi chuông
Tôi mãi mê tìm mái tình ẩn trú
Em thương tôi thương một thằng lính thú
Nên cũng quên cúi đầu làm dấu thánh
amen

 

Các Bài khác

Copyright © 2012 TuyHaThuQuan.com All rights reserved.